button

Storytelling w marketingu – dlaczego warto go stosować?

Właściwy storytelling jest ogromną wartością w świecie marketingu. Storytelling to sztuka świadomego budowania relacji, z uwagi na oddziaływanie na wyobraźnię oraz emocje słuchacza.


Chcąc przejść na wyższy poziom komunikacji z klientami kluczowe jest zastosowanie opowieści, które przyciągną uwagę i pozwolą zbudować pozytywne relacje. W obecnych czasach odbiorcy podchodzą do reklam z ogromnym dystansem, stąd należy zastanowić się nad innym podejściem pozwalającym na promocje produktu.

Użycie dobrze skonstruowanej historii pozwala trafić do czułych punktów odbiorców, co w efekcie przyczynia się do pobudzenia wyobraźni poprzez zastosowanie opowieści „z życia wziętych” i wykorzystanie różnorodnych metafor.

Storytelling jest najskuteczniejszym narzędziem komunikacji funkcjonującym na autentycznej relacji z klientami.

W czym tkwi szczególna wartość storytellingu?

  1. Umożliwia budowanie więzi, co przyczynia się do tworzenia trwalych związków z klientami oraz emocjonalnych powiązań z marka, oferowanym produktem czy świadczoną uslugą.
  2. Pozwala pobudzać emocje, przez co zdecydowanie latwiej w pamieci pozostaje firma, która wzruszyla bądź rozśmieszyła do lez.
  3. Opiera się na autentyczności, co w efekcie pozwala zbudować zaufanie wśród klientów i wiarygodność przekazu.

 

Podsumowując, jeśli planuje się opowiedzieć historię na potrzeby marketingu, nie można zapomnieć o emocjach. Wykorzystanie storytellingu pozwala wzbudzić zaufanie, w interesujący sposób zaprezentować to, co się chce pokazać czy pobudzić wyobraźnie klientów względem oferowanego produktu.