button

Centrum pomocy

Dostęp do poczty przez WWW

Porty dla obsługi poczty

IMAP

Poczta przychodząca: port 143

Poczta wychodząca: port 587

Połączenia szyfrowane

Poczta przychodząca: port 993

Poczta wychodząca: port 465

Nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej: NAZWADOMENY.creative-it.pl

POP3

Poczta przychodząca: port 110

Poczta wychodząca: port 587

Połączenia szyfrowane

Poczta przychodząca: port 995

Poczta wychodząca: port 465

Nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej: NAZWADOMENY.creative-it.pl

Ustawienie skrzynki w programie Outlook

Konfiguracja przedstawia ustawienie skrzynki jan@example.com
1. Uruchamiamy program i wybieramy opcję dodania nowego konta. Następnie wprowadzamy adres naszej skrzynki oraz hasło i wybieramy przycisk "Połącz"

2. Wybieramy typ konta (IMAP lub POP)

3. Wprowadzamy ustawienia według wzoru

3. Wybieramy opcję "Więcej ustawień" i zaznaczamy opcję "Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania

4. Następnie w zakładce "Zaawansowane" możemy wybrać połączenie SSL wprowadzając wskazane porty. W przypadku chęci skorzystania z wersji niezaszyfrowanej wpisujemy porty dla IMAP 143, a dla SMTP 587

Ustawienie skrzynki w programie Thunderbird

Konfiguracja przedstawia ustawienie skrzynki jan@example.com
1. Wprowadzamy dane naszej skrzynki we wskazanych polach. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem "Kontynuuj"

2. Po wykryciu ustawień wybieramy opcję ustawień zaawansowanych i wprowadzamy konfigurację ręcznie

3. Po potwierdzeniu nasza nowa skrzynka jest gotowa do działania
4. Następnie w zakładce "Zaawansowane" możemy wybrać połączenie SSL wprowadzając wskazane porty. W przypadku chęci skorzystania z wersji niezaszyfrowanej wpisujemy porty dla IMAP 143, a dla SMTP 587