button

AdWord kontra Analytics - różnice w wynikach

Kliknięcia kontra sesje, AdWords kontra Analytics - paradoksalnie rozróżnienie tych dwóch systemów oraz bliższe zapoznanie z modelem rozliczającym aktywność internauty na danej stronie internetowej uchroni osoby odpowiedzialne za tworzenie kampanii internetowych przez rozbieżnościami i kosztownym inwestowaniem w kampanie nieskuteczne.


Sesja w Analytics liczy 30 minut i to właśnie takie interwały czasowe są zliczane do raportów. Co to oznacza? Po 30 minutach, które użytkownik spędza w serwisie, Google Analytics rozpoczyna kolejną sesję, podobnie sytuacja wygląda w okolicach północy, gdzie dodatkowo zmiana daty może skutkować rozpoczęciem kolejnej sesji. Z kolei kliknięcia AdWords są skuteczne jedynie wtedy, gdy kod śledzący został poprawnie załadowany, czyli nie doszło do sytuacji, gdy po kliknięciu w link strona nie załadowała się lub internauta zrezygnował z załadowania strony. Najbardziej zauważalną różnicę pomiędzy każdym z systemów prezentuje sytuacja, gdy użytkownik kliknął w link (zliczanie w AdWords), rozpoczął sesję na stronie, opuścił stronę, ale do niej wrócił w ciągu 30 minut zanim zakończyła się pierwotna sesja.

Analytics

Raporty Analytics mogą prezentować rozbieżności w porównaniu z wynikami prezentowanymi przez raporty AdWords i takie rozbieżności nie są niczym zaskakującym. Warto jednak pamiętać, że każdy z systemów inaczej definiuje zakres czasowy - dla AdWords ostatnie 30 dni to 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia poprzedzającego ustalenie kryteriów w raporcie, z kolei w Analytics dane są prezentowane jedynie w ujęciu miesięcznym, przy czym miesiąc liczony jest od 1 do ostatniego dnia. Różnice w odmiennym prezentowaniu dat mogą mieć także wpływ na wyświetlenie wyników raportów, a pośrednio również mogą wpływać na różnice w ilości kliknięć.